Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten

Het Tecum concept

Gemaakt op: 2-11-2005 om 14:48
Print Pagina

Het Tecum concept

Samen met individuele deelnemers ontwikkelt Tecum betaalbare woningen, die voldoen aan hun eisen, wensen en financiele mogelijkheden. De kosten zijn minimaal 15 tot 20% lager dan bij traditionele ontwikkelingen.

Tecum treedt op als CPO promotor en initieert, adviseert en begeleidt CPO initiatieven. Onze dienstverlening omvat zowel de begeleiding van de initiatiefgroepen als het ontwikkelingsproces.

Het groepsbegeleidingsproces omvat twee hoofdtrajecten: Het starten van een initiatief tot het maken van matches en het formeren van initiatiefgroepen. Het vervolgens begeleiden van de groep, totdat de woningen gereed zijn, is het tweede traject. De groepsbegeleiding is belangrijk, omdat de belangen, inzet en het verwachtingpatroon van de groep hoog zijn en omdat in deze fase initiatieven geregeld stranden.

Het ontwikkelingsproces van Tecum wordt gekenmerkt door actieve participatie van de woonconsument, zijn grote invloed op het ontwerp en de indeling én een lagere kostprijs van de woning. Basis hiervoor is het SDI principe dat aangeeft, op welk gebied de deelnemers welke mate van betrokkenheid heeft. De toegevoegde waarde is het bieden van keuzes vooraf, bij de ontwikkeling, en het mogelijk maken van veranderingen achteraf, tijdens het gebruik of de exploitatie.

In het ontwerpproces wordt een speciaal voor Tecum ontwikkelde ontwerpmethodiek toegepast om maximaal ruimte te geven aan de inbreng van woonconsumenten. Centraal daarbij staan de workshops waarin woonconsumenten, samen met de architect en stedenbouwkundige, een referentie- en/of beeldkader vaststellen. Die gezamenlijke 'context' vormt, aangevuld met de functionele eisen en wensen, het programma van eisen. Daarmee gaat de architect aan de slag.

Het productieproces biedt de mogelijkheid om te variëren in woningtype, afmeting, indeling en afwerkingniveau. Door toepassing van industriële productiemethodes, in combinatie met het 'lean construction' principe is de bouw mogelijk tegen een lagere prijs.
Aan het laden...

Zó werkt het!

  • Schrijft u in.
  • Zeg waar u wilt wonen
  • Wordt daarmee deelnemer van een initiatiefgroep
  • Kies samen een architect
  • Maak uw eigen indeling
  • U bepaalt, daarmee ook de prijs.

en TECUM begeleidt dit hele proces

readmore

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan deze website?

Klik dan hier voor meer informatie en het aanmeldingsformulier.