Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten

Collectief Opdrachtgeverschap

Gemaakt op: 8-8-2006 om 10:02
Print Pagina

Collectief Opdrachtgeverschap
De rijksoverheid omarmt Collectief Opdrachtgeverschap (C.O.). Bij C.O. wordt de woonconsument in een vroeg stadium betrokken bij de ontwikkeling en bouw van woningen. De overheid ziet het als een goede manier om de woonconsument te betrekken bij de realisatie van hun nieuwe woning en woonomgeving. In 2010 moeten 30% van alle nieuwe woningen op deze wijze gerealiseerd worden.

De verwachting is dat werken met C.O. sterk bijdraagt aan een aantal gewenste ontwikkelingen. Het bevordert de leefbaarheid van de buurt. Mensen zijn immers zelf betrokken bij de opzet.
Er komt een betere afstemming van het woningaanbod op de vraag. Als u zelf mag bepalen welke woningen gebouwd moeten worden, is de kans op ongewenste woningen kleiner. Als u, door invloed uit te oefenen, kan zorgen dat woningen beter betaalbaar worden, zullen meer mensen in overeenstemming met hun draagkracht wonen. De “burger” wordt steeds mondiger. Men moet dus meer aan die burger overlaten.

Elk C.O. initiatief ontstaat doordat mensen samen iets willen en daarvoor willen samenwerken. Soms ontstaan initiatieven spontaan, of na een oproep van een politieke partij of gemeente. Tecum brengt ook groepen mensen bij elkaar en met elkaar in contact. Daarna komt een lastig en soms langdurig proces om te komen tot de realisatie. Tecum adviseert en begeleidt een initiatiefgroep daarbij, totdat de woningen gereed zijn.

C.O. gaat over toename van de invloed van de woonconsument op de bouw van nieuwe woningen. Dit betekent aan de andere kant dat er ruimte gegeven moet worden. En vooral op het gebied van ruimtelijke ordening, regelgeving, welstand, maar ook als het gaat over stedenbouw. Steeds meer gemeenten zijn bereid daadwerkelijk mee te werken aan C.O. initiatieven.

In Nederland duurt het bouwen van woningen enorm lang. Vaak zijn er geen bouwlocaties voor handen. Soms zijn gemeenten iets minder bereid ruimte te geven. Praten helpt dan veelal. Soms moet er druk uitgeoefend worden. Via de gemeentelijke politiek. Actie voeren om gehoord te worden. Dat lukt beter met medestanders uit je initiatiefgroep.
Zie ook: “Zó werkt het!” en "Zó komt u aan een betaalbare woning!".
 
Aan het laden...

Zó werkt het!

  • Schrijft u in.
  • Zeg waar u wilt wonen
  • Wordt daarmee deelnemer van een initiatiefgroep
  • Kies samen een architect
  • Maak uw eigen indeling
  • U bepaalt, daarmee ook de prijs.

en TECUM begeleidt dit hele proces

readmore

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan deze website?

Klik dan hier voor meer informatie en het aanmeldingsformulier.