Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten

Projecten

Gemaakt op: 6-9-2006 om 17:54
Print Pagina

Projecten

TECUM spreekt van een project wanneer een groep deelnemers, samen met ons, aan de slag is gegaan. Soms staat er nog weinig op papier. In andere gevallen is de initiatiefgroep al verder. Deelnemen aan een project kan dus betekenen dat de initiatiefgroep in de startblokken staat of al verder is gevorderd. Om samen met anderen uw eigen huis te kunnen bouwen moeten een aantal stappen doorlopen worden. Deze stappen kunnen per initiatiefgroep verschillen. Onderstaand worden de verschillende stappen aangegeven.
1. Aanmelden is de eerste stap die u moet zetten. Dat doet u op deze website. Meerdere aanmeldingen maakt een “initiatiefgroep”. Indien er voldoende aanmeldingen zijn, zal Tecum alle “aanmelders” uitnodigen voor een gesprek.
 
 2. Onderzoeken van de mogelijkheden, bij voldoende aanmeldingen, is de tweede stap. Allereerst moet onderzocht worden of de wensen van groep wel voldoende gelijkluidend zijn. Daarna wordt o.a. onderzocht hoe de gemeente staat tegenover CPO en of zij een bouwlocatie heeft. Ook wordt in deze fase de financiële haalbaarheid van de individuele deelnemers onderzocht. Tot en met deze stap zijn er nog geen verplichtingen. 

3. Opstarten gebeurt, nadat de haalbaarheid is onderzocht, door een stichting / vereniging op te richten. U wordt daarvan deelnemer / lid. Tecum sluit met de stichting / vereniging een overeenkomst. De organisatie wordt ingericht en werkafspraken gemaakt. De beveiligde website voor het project wordt opgestart. De initiatiefgroep is klaar voor Aktie. 

4. Plannen maken begint met het vastleggen van de bouwlocatie en de locatie voorwaarden. Met de deelnemers wordt een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Daarna wordt een architect geselecteerd, die opdracht krijgt een eerste ontwerp te maken. De specifieke wensen van de deelnemers, in en om de woning, worden geïnventariseerd en verwerkt in de plannen. Een eerste begroting en een voorlopige planning worden opgesteld. 

5. Bouwen is het sluitstuk van het plannen maken. De bouwer wordt geselecteerd (soms al in een eerdere fase). Na offerte en afgeronde onderhandelingen wordt de vergunning aangevraagd. De financiering van de woning wordt geregeld en contracten voor aankoop grond en de bouw gesloten. De start van de bouw wordt voorbereid. Tijdens de bouw worden afwerkmaterialen gekozen, de keuken uitgezocht en de laatste punjes op de “i” gezet.


U kunt zich aansluiten bij elk gewenst project, tenzij het project al zo ver is gevorderd dat de woningen al zijn toegewezen of verkocht.

Indien u geen project kan vinden waarbij u zich zou willen aansluiten, bijvoorbeeld omdat de gewenste stad of het dorp van uw keuze niet wordt vermeld, meldt u zich dan tóch aan!
Want bij voldoende aanmeldingen voor één bepaalde plaats, starten wij samen met u en de andere  deelnemers die zich al voor deze plaats hebben aangemeld, een nieuwe initiatiefgroep.
Maak vrienden en bekenden óók enthousiast voor deelname. Indien zij zich eveneens inschrijven kan een initiatiefgroep nog sneller opstarten.

Indien wij veel inschrijvingen ontvangen voor één bepaalde plaats, en TECUM in die provincie en plaats nog niet actief is, is TECUM in principe bereid daar eveneens een initiatief te ondersteunen.
Aan het laden...

Zó werkt het!

  • Schrijft u in.
  • Zeg waar u wilt wonen
  • Wordt daarmee deelnemer van een initiatiefgroep
  • Kies samen een architect
  • Maak uw eigen indeling
  • U bepaalt, daarmee ook de prijs.

en TECUM begeleidt dit hele proces

readmore

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan deze website?

Klik dan hier voor meer informatie en het aanmeldingsformulier.