Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten

Zuidbroek

Gemaakt op: 6-9-2006 om 19:01
Print Pagina

Bouwlocatie Zuidbroek
Bouwlocatie Zuidbroek

Zuidbroek

Starterswoningen; dit is de ultieme kans op een betaalbare woning! Daarnaast krijgt u invloed op vorm en inhoud. Standaard woningen zijn er al genoeg. Hier heeft u, samen met andere mensen, de gelegenheid uw eigen wensen en ideeën vorm te geven en te realiseren. En betaalbaar.

Naam initiatief: “Eigenwijs wonen in Zuidbroek”.

Waar worden de woningen gebouwd?

Plangebied: In de wijk Zuidbroek, aan de noordzijde van Apeldoorn, worden ruim 3.500 woningen gebouwd. Recent is gestart met het bouwrijp maken.

Bouwlocatie: De gemeente heeft aan de initiatiefgroep voor starterswoningen een locatie toegewezen. Op bijgaande tekening van Zuidbroek is de locatie gearceerd aangegeven.

Perceel: Het perceel is gelegen in het “Rooster” en is 1750 m2 groot. 

Kavelgrootte: De kavels zijn groot: ca 200 m2 per woning. De achtertuinen liggen op het zuidwesten. Onderstaande tekening geeft de verkaveling aan.

De woningen:

Omschrijving: Woningen voor starters.

Woonconcept: Woningen met voor en achtertuin. Meer is nog niet bekend. Hoe de woningen er uit gaan zien bepaalt de initiatiefgroep, dus ook u. Uiteraard in samenspraak met architect en gemeente.

Randvoorwaarden: Eind 2006 zijn hierover gespreken met de gemeente

Aantal: Afhankelijk van de woningbreedte: 8 tot 9 woningen.

 
Kavels Zuidbroek
Kavels Zuidbroek
 
Financieel (1):

Prijzen: De woningen zullen betaalbaar zijn voor starters. De initiatiefgroep streeft naar koopsommen, vrij op naam, van maximaal € 150.000,--.

Budget: Een initiatiefgroep is afhankelijk van de inbreng van de individuele deelnemers. Zo moet ook in een vroeg stadium aan de groep bekend zijn wat hun totaalbudget is.
Daarom moet elke deelnemer in de beginfase, nagaan wat zijn mogelijkheden zijn en wat zijn budget is. Dit om te voorkomen dat, in een vergevorderd stadium van het initiatief, blijkt dat een deelnemer de woning niet kan betalen. Zie ook "Kosten en verplichtingen".

Benodigd inkomen: Het benodigde inkomen is € 30.000 tot € 32.500,- per jaar. Tenzij de koopsommen lager uitkomen door extra besparingen.

Hypotheek: Kopers zijn vrij een hypotheek te sluiten bij een partij naar eigen keuze. Gezamenlijk “inkopen” van de hypotheek kan tot besparingen leiden.

Starters lening: De gemeente Apeldoorn verstrekt onder bepaalde voorwaarden aan kopers van starterswoningen een zogenaamde starterslening. Uitgangspunt hierbij is dat een starter op termijn de woonlasten voor eigen rekening kan nemen.

Stimuleringsregeling CPOG: De gemeente Apeldoorn kent een stimuleringsregeling voor CPOG initiatiefgroepen. Dit bedrag moet aangewend worden door de initiatiefgroep t.b.v. aanloopkosten. (1) Alle bedragen zijn onder voorbehoud.

Status:

Initiatiefgroep: Er is een initiatiefgroep die op deze locatie woningen wil bouwen. De gemeente is gevraagd de locatie toe te wijzen aan deze initiatiefgroep.

Toewijzing locatie: De locatie is door de gemeente toegezegd aan de initiatiefgroep.

Start bouw: De bouw zal waarschijnlijk eind 2007 kunnen starten.

Procedure:

Aanmelding: Er is al een grote groep deelnemers. Maar deelnemer worden is altijd mogelijk. En zijn er meer deelnemers dan woningen, dan starten wij direct een nieuwe initiatiefgroep en vragen ook daarvoor een locatie aan.

Toewijzing aan kopers: Is nog niet bekend. Indien de initiatiefgroep daar vrij in is, kan zij dat zelf bepalen. Zijn er meer deelnemers dan woningen dan kan dat bijvoorbeeld door loting of anderszins.

Aan het laden...

Zó werkt het!

  • Schrijft u in.
  • Zeg waar u wilt wonen
  • Wordt daarmee deelnemer van een initiatiefgroep
  • Kies samen een architect
  • Maak uw eigen indeling
  • U bepaalt, daarmee ook de prijs.

en TECUM begeleidt dit hele proces

readmore

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan deze website?

Klik dan hier voor meer informatie en het aanmeldingsformulier.