Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten

Amstelveen

Plangebied  Bron: ontwikkelingsvisie Middenwaard
Plangebied Bron: ontwikkelingsvisie Middenwaard

Gemeente Amstelveen
Het Collegeprogramma ( genoemd: Politieke Agenda) benoemt, in het kader van doorstroming, dat “Om de doorstroming te bevorderen wordt een verhuispremie voor ouderen die naar een kleinere woning verhuizen ingevoerd,….
De bouw van woningen op de locatie Middenwaard wordt ter hand genomen.

Bij de bouw van de Middenwaard wordt ingezet op bouw middels CPO. De gemeente heeft op 8 november 2011 hierover een informatieavond gehouden. Daarnaast zijn de diensten van een CPO aanjaagteam ingezet.
“woningen moet meer multifunctioneel gebouwd worden, dus bij verandering van eigenaar nog steeds geschikt zijn voor bijvoorbeeld ouderen of jongeren.

Voorvertoning: 'Gestapelde bungalows' in Amstelveen
Met dit initiatief zijn wij inmiddels in de fase van het Onderzoeken beland. Allereerst moet onderzocht worden of de wensen van groep wel voldoende gelijkluidend zijn. Daarna wordt o.a. onderzocht hoe de gemeente staat tegenover CPO en of zij een bouwlocatie heeft. Ook wordt in deze fase de financiële haalbaarheid van de individuele deelnemers onderzocht. Tot en met deze stap zijn er nog geen verplichtingen.Aanmelden ...
Voorvertoning: Geschakelde woningen Amstelveen
Aanmeldenis de eerste stap die u moet zetten. Dat doet u op deze website. Meerdere aanmeldingen maakt een “initiatiefgroep”. Indien er voldoende aanmeldingen zijn, zal Tecum alle “aanmelders” uitnodigen voor een gesprek. In dit initiatief hebben wij inmiddels een aantal aanmeldingen.Aanmelden voor dit initiatief is nog mogelijk 
Aan het laden...

Zó werkt het!

  • Schrijft u in.
  • Zeg waar u wilt wonen
  • Wordt daarmee deelnemer van een initiatiefgroep
  • Kies samen een architect
  • Maak uw eigen indeling
  • U bepaalt, daarmee ook de prijs.

en TECUM begeleidt dit hele proces

readmore

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan deze website?

Klik dan hier voor meer informatie en het aanmeldingsformulier.