Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten

Concept, missie & visie

Gemaakt op: 22-2-2012 om 20:33
Print Pagina

Concept, missie & visie

Tecum ontwikkelt voor individuele kopers en corporaties betaalbare koop,- en huurwoningen, die voldoen aan de individuele wensen en eisen van de koper en/of bewoner.

Concept
Het businessconcept is gebaseerd op een nieuwe marktbenadering, beproefde industriële productieprincipes en toegepaste informatietechnologie. De kosten zijn 15 tot 20% lager dan bij een traditionele ontwikkeling.
 
Tecum:
- is een private onderneming
- wil woningen ontwikkelen en bouwen op de wijze dat klanten maximale inbreng hebben bij de te bouwen woning;
- wil een leidende onderneming zijn bij het maatschappelijk verantwoord ontwikkelen van woningen
- wil een ondernemend bedrijf zijn; succesvol door innovatie, zich steeds aanpassend aan veranderingen, telkens weer zoekend naar nieuwe uitdagingen en vooruitlopend op de concurrentie
- is een onderneming, waarin snel beslissingen worden genomen ten behoeve van haar klanten en de eigen organisatie

Missie
De missie van Tecum is om mensen, overal in Nederland, nieuw te bouwen huur,- en koopwoningen aan te bieden die passen bij hun leefstijl, levensfase, leeftijd en inkomen. Op deze wijze voorziet Tecum in een grote maatschappelijke behoefte. 
 
Visie
De visie van Tecum is dat de toekomstige bewoner leidend moet zijn bij de bouw van nieuwe woningen. Tecum wil dit doen door hen bij de realisatie van hun woning maximaal te betrekken. 
Aan het laden...

Zó werkt het!

  • Schrijft u in.
  • Zeg waar u wilt wonen
  • Wordt daarmee deelnemer van een initiatiefgroep
  • Kies samen een architect
  • Maak uw eigen indeling
  • U bepaalt, daarmee ook de prijs.

en TECUM begeleidt dit hele proces

readmore

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan deze website?

Klik dan hier voor meer informatie en het aanmeldingsformulier.