Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten

De politiek en CO

Gemaakt op: 21-3-2006 om 14:58
Print Pagina

De politiek en CO

Collectief Opdrachtgeverschap is een belangrijk (politiek) instrument om betaalbare woningen te realiseren. En daarmee de instroming en doorstroming te bevorderen. Meer participatie en zeggenschap van de burgers leidt tot grotere sociale betrokkenheid en daarmee sociale cohesie. Dit is belangrijk want:
- Politici streven ernaar toekomstgericht te bouwen en voor alle burgers passende en betaalbare koop- en huurwoningen te bouwen. Burgers betrekken en empoweren.
Dat vraagt een andere aanpak dan de traditionele.

- Politici willen scheefwonen terugbrengen. Dat kan alleen als de doorstroming weer op gang komt. Dat gaat het beste indien je mensen als het ware uit hun woning verleidt en meer woningen bouwt die aansluiten bij de specifieke woonwensen.
Dat vraagt ruimte, ook in regelgeving, om te hun woonwensen te realiseren.

- Politici willen dat het woningbestand, nu en in de toekomst, meer flexibel kan worden ingezet. Zij willen dit doen door meer kennis van de woonwensen van de burgers.
Dat vraagt kennis van persoonlijke woonwensen en nieuwe manieren om die te realiseren.

- Politici zien het aantal een- en tweepersoonshuishoudens toenemen en daarmee de vraag naar kleinere woningen. Maar heeft een kleine woning in de toekomst nog mogelijkheden?
Dat vraagt om een innovatieve aanpak bij de bouw van woningen.

- Politici zien dat delen van de bevolking verstoken blijven van een woning, omdat die er niet is of niet betaalbaar is. Hierbij te denken aan jongeren, veelal starters, maar ook ouderen die een betaalbare woning op maat willen.
Dat vraagt om een andere ontwikkelingsopzet en aangepaste bouw- en aanbestedingssystematiek.

- Politici zien dat de leefbaarheid van kleinere dorpsgemeenschappen verslechtert. Voorzieningen, scholen en het verenigingsleven lopen gevaar. Een gemeenschap blijft alleen in stand door die te betrekken bij haar toekomst.
Dat vraagt actieve deelname van de burgers.

- Politici hebben verkiezingsbeloften gedaan over ‘betaalbaar wonen ‘en willen die graag in de komende raadsperiode inlossen.
Dat vraagt partijen, die mogelijkheden en instrumenten bieden om dat te bereiken.

Politici doen wat zij beloofd hebben en wat de burgers willen:
Zij maken betaalbaar wonen door Collectief Opdrachtgeverschap bereikbaar voor iedereen!

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.Aan het laden...

Zó werkt het!

  • Schrijft u in.
  • Zeg waar u wilt wonen
  • Wordt daarmee deelnemer van een initiatiefgroep
  • Kies samen een architect
  • Maak uw eigen indeling
  • U bepaalt, daarmee ook de prijs.

en TECUM begeleidt dit hele proces

readmore

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan deze website?

Klik dan hier voor meer informatie en het aanmeldingsformulier.