Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten

Heeten

Heeten maakt, samen met een aantal andere dorpen deel uit van de gemeente Raalte.
 
Binnen de gemeente Raalte  is veel vraag naar woningen voor jongeren / starters. In diverse dorpen is sprake van een geringe krimp van het aantal inwoners en wil men die graag tot staan brengen. Daardoor blijft een dorp leefbaar en kunnen voorzieningen, zoals scholen, winkels e.d., op peil blijven. CPO / Samen Bouwen is in de gemeente Raalte nog weinig toegepast en zeker nog niet t.b.v. jongeren.
 
In Heeten vindt uitbreiding plaats o.a. in het nieuwe uitbreidingsgebied ‘De Veldegge’, aan de noordoostzijde van het dorp. Dit plangebied is ongeveer 4,5 hectare groot en kan daarom geruime tijd voorzien in de woningbehoefte van Heeten.  Er is ruimte voor ca. 100 woningen.
 
De provincie Overijssel verleend subsidie t.b.v. CPO initiatieven. Daarmee kunnen de aanloopkosten worden gedekt. De subsidie bedraagt maximaal € 2.500,- per woning, tot een totaal van € 25.000,- per project. De beschikbaarheid van de subsidies is afhankelijk van het aantal aanvragen.

Voorvertoning: Vereniging
Plaatselijk Belang in Heeten heeft bijzondere aandacht gevraagd voor het probleem van jonge mensen in Heeten, die geen betaalbare woning kunnen vinden. Hun belang is duidelijk: aandacht voor jonge mensen in het dorp en ze vast houden om zo het dorp leefbaar te houden en de voorzieningen op peil. De voorkeur van veel jongeren in Heeten gaat uit naar de koop van een woning. Maar bestaande woningen worden, als ze al ...
Aan het laden...

Zó werkt het!

  • Schrijft u in.
  • Zeg waar u wilt wonen
  • Wordt daarmee deelnemer van een initiatiefgroep
  • Kies samen een architect
  • Maak uw eigen indeling
  • U bepaalt, daarmee ook de prijs.

en TECUM begeleidt dit hele proces

readmore

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan deze website?

Klik dan hier voor meer informatie en het aanmeldingsformulier.