Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten

Noord-Holland

Gemaakt op: 3-10-2006 om 17:21
Print Pagina

Noord-Holland

Provincie Noord-Holland staat positief tegenover CPO

Vele voordelen
Samen opdracht verlenen voor het bouwen van woningen biedt diverse voordelen en kansen ten opzichte van reguliere woningbouw. De kosten voor een projectontwikkelaar en makelaar vallen weg. Hierdoor kunnen woningen worden gerealiseerd met een gunstige prijs-kwaliteitverhouding. Daarnaast hebben woningen die in CPO-verband zijn ontwikkeld vaak een hoge stedebouwkundige kwaliteit. Bovendien sluiten de woonwensen van de initiatiefnemers en de uiteindelijke woningen veel beter op elkaar aan. Met CPO is het mogelijk gezamenlijke voorzieningen te realiseren, zoals atelierruimten en zorgvoorzieningen. Dit verhoogt het woonplezier en mensen in de buurt raken sociaal betrokken.

Subsidieregeling CPO
De provincie Noord-Holland geeft financiële ondersteuning aan initiatieven voor Collectief Particulier Opdrachtgever (CPO). Hiermee stimuleert zij mensen om woningen te bouwen die aan hun specifieke woonwensen voldoen en die in een andere vorm van opdrachtgeverschap buiten bereik waren gebleven. Op deze manier geeft zij uitvoering aan de Provinciale woonvisie 2010-2020 Goed wonen in Noord-Holland.
Aan het laden...

Zó werkt het!

  • Schrijft u in.
  • Zeg waar u wilt wonen
  • Wordt daarmee deelnemer van een initiatiefgroep
  • Kies samen een architect
  • Maak uw eigen indeling
  • U bepaalt, daarmee ook de prijs.

en TECUM begeleidt dit hele proces

readmore

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan deze website?

Klik dan hier voor meer informatie en het aanmeldingsformulier.