Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten

Utrecht

Gemaakt op: 3-10-2006 om 17:24
Print Pagina

Utrecht

De provincie Utrecht steunt CPO

De provincie wil het bouwen volgens CPO stimuleren. Zij doet dit door zowel bewonersgroepen als gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van een CPO project. Beiden kunnen inhoudelijke expertise inkopen bij een adviesbureau naar keuze, wat gefinancierd wordt door de provincie. U kunt een aanvraag indienen voor een bijdrage uit deze regeling, die te vinden is op de website van de provincie Utrecht. Let op! Per 1 juli 2012 is de regeling gewijzigd.

Belang van provinciale ondersteuning
Hoewel de belangstelling van particulieren voor CPO groot is, halen toch weinig projecten de bouwfase. Redenen hiervan kunnen zijn:
- Te weinig beschikbare bouwkavels
- Gebrek aan kennis en kunde; het is een complex bouwproces
- Hoge aanloopkosten; lastig voorfinancieren door de groep
- Weerstand bij gemeenten; het kost extra inspanning en flexibiliteit
- Ontbreken ondersteunende structuren; het is pionierswerk
De provincie financiert daarom de inzet van experts, die inhoudelijk en procesmatig met bovenstaande punten aan de slag kunnen gaan.
Aan het laden...

Zó werkt het!

  • Schrijft u in.
  • Zeg waar u wilt wonen
  • Wordt daarmee deelnemer van een initiatiefgroep
  • Kies samen een architect
  • Maak uw eigen indeling
  • U bepaalt, daarmee ook de prijs.

en TECUM begeleidt dit hele proces

readmore

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan deze website?

Klik dan hier voor meer informatie en het aanmeldingsformulier.