Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten

Veel gestelde vragen

Gemaakt op: 23-8-2006 om 11:26
Print Pagina

Veel gestelde vragen

Door bezoekers van onze site zijn al vele vragen gesteld.De meest gestelde vragen vindt u hieronder.  De vragen staan gerubriceerd weergegeven.

Heeft u het antwoord op uw vraag nog niet gevonden?
Neem dan contact met ons op en vraag het ons!

VOORAF

Wat is het grote verschil met het gewoon kopen van een nieuw huis?
U bent nu geen koper maar opdrachtgever.

Kan ik vooraf te weten komen wat er mogelijk is?
Financiëel wel. Wat betreft de woning gedeeltelijk. U bepaalt immers zelf mede hoe de woningen eruit komen te zien, u bent opdrachtgever. 

Geeft Tecum zekerheid over de kansen?
Ja, maar Tecum is afhankelijk van anderen; zoals met grond van de gemeente.

Wat is de kans van slagen van een initiatief?
De gemeente is de belangrijkste partij. Werkt die mee, dan is de kans heel groot.Tecum organiseert.


INITIATIEF
Zie ook "Zo werkt het!".

Wie brengt de mensen bij elkaar en organiseert bijeenkomsten?
Soms is er al een groep. Maar meestal brengt Tecum de groep bij elkaar en organiseert de bijeenkomsten.

Doen de deelnemers al het werk?
Wanneer een (kern)groep actief is doet zij veel zelf. Indien een groep dit vraagt, doet Tecum het.

Wie neemt het voortouw bij een initiatief?
De initiatiefgroep in samenwerking met Tecum. Wie het voortouw neemt verschilt per geval.

Hoe wordt de coördinatie geregeld?
De coördinatie wordt geregeld door Tecum.

Hoe zijn deelnemers geörganiseerd?
In een nieuwe, speciaal voor dit doel opgerichte, stichting of vereniging.


AFSPRAKEN

Zijn andere deelnemers nu concurrenten van mij?
Nee, er zijn gelijke kansen voor alle belangstellenden, maar soms stelt een gemeente andere regels.

Waarin hebben de deelnemers de keuze?
Als opdrachtgever heeft u overal keuze. De keuzes worden veelal voorbereid door Tecum en de initiatiefgroep.

Wie kiest de architect en de aannemer?
De deelnemers kiezen zelf. Tecum doet de voorselectie en legt keuzes voor.

Wie neemt de beslissingen en hoe wordt dat geregeld?
De deelnemers nemen de beslissingen. Zij doen dat in hun eigen stichting of vereniging.


KENNIS

Hoe werkt dat met vergunningen?
De verguning wordt aangevraagd door de stichting. Tecum begeleidt en adviseert.

Hoe halen wij voldoende kennis is huis?
Tecum heeft ruim 35 jaar ervaring in alle facetten van de woningbouw. Zij heeft alle kennis in huis.

Sluiten deelnemers individueel een overeenkomst met Tecum?
Nee, de stichting of vereniging sluit een overeenkomst met Tecum.


KOSTEN
Zie ook "Zo wordt het betaalbaar! ".

Begin je meteen, vanaf het begin, al te betalen?

Nee. Wanneer de grondaanbieding er is betaal je een commitment waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de vereniging of stichting. Dat bent u dus zelf. 
 
Wat kost het mij aan geld?

Dat is afhankelijk van de stichtingskosten van de woning en de eventuele zelfwerkzaamheid.

Wegen de kosten van de besparingen op tegen de kosten van Tecum?
Ja de gerealiseerde besparingen zijn ca. 15-20%. De kosten van Tecum veel lager en veelal nog gesubsidieerd. 

Wanneer moet ik wat gaan betalen?
Wanneer de grond wordt betaalt, uit de hypotheek, worden ook de kosten van Tecum (1e termijn) betaald.


RISICO'S
Zie ook "Kosten, risico's en investeringen".

Als er mensen afhaken valt de groep dan uit elkaar?
Als er enkele afvallen niet. Valt de helft af, dan misschien.

Wie regelt de eventuele subsidies en waarvoor zijn die?
Tecum regelt ze. De subsidiegever bepaalt waarvoor het is. Meestal t.b.v. aanloopkosten.

Wie betaalt en is verantwoordelijk voor de opstartkosten?
Tecum regelt de voorfinanciering hiervan.

Draaien achterblijvers op voor de kosten als anderen afvallen?
Nee.

Wat gebeurt er als er aan het einde nog huizen te koop zijn?
Deze worden aangeboden op de woningmarkt. Omdat ze altijd goedkoper zijn dan de woningen op de markt moet dat geen probleem zijn. Hiervoor wordt een achtervanger gezocht. Dit kan Tecum zijn of de aannemer, of een andere partij.


KWALITEIT

Krijg ik straks een goed huis?
Ja, want je bepaalt zelf, met o.a. de architect, de kwaliteit.

Wordt het nu toch een standaardwoning?
Alleen als u zelf standaard wil. Het doel is te bouwen wat u, gezamenlijk, wilt.


CONTACT
Zie ook "Contact".

Hoe blijf ik betrokken?
Tecum houdt vooral contact via e-mail. Elke initiatiefgroep krijgt een eigen website met forum. Er is regulier, minimaal 1 keer per maand, een vergadering.

Hoe vaak komt een groep bij elkaar?
Dat bepaalt de groep. Soms zijn nieuwe ontwikkelingen aanleiding vaker bij elkaar te komen.
Aan het laden...

Zó werkt het!

  • Schrijft u in.
  • Zeg waar u wilt wonen
  • Wordt daarmee deelnemer van een initiatiefgroep
  • Kies samen een architect
  • Maak uw eigen indeling
  • U bepaalt, daarmee ook de prijs.

en TECUM begeleidt dit hele proces

readmore

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan deze website?

Klik dan hier voor meer informatie en het aanmeldingsformulier.