Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten

Voor Dorpsraden

Gemaakt op: 12-9-2006 om 12:17
Print Pagina

Voor Dorpsraden

Veel dorpen staan stil in hun ontwikkeling. Door allerlei maatregelen is de natuurlijke en evenwichtige groei van veel dorpen in de afgelopen decennia ernstig beperkt. Vitale dorpsgemeenschappen kwamen stil te staan in hun ontwikkeling. Verschijnselen zoals onevenwichtige bevolkingsopbouw, het verdwijnen van voorzieningen en verminderde woningbouw zijn bekend. Dit zijn signalen die in veel dorpen in verscheidene mate zichtbaar zijn. In veel dorpen is de natuurlijke groei tot stilstand gekomen.
Noodzakelijk is dat dorpsraden, voorzieningen en activiteiten gestimuleerd en gefaciliteerd worden. Minimaal moeten voorzieningen, als scholen, ouderenzorg en winkels vastgehouden worden. Maar ook een gemeenschaps - of dorpshuis is van groot belang. Daarnaast is woningbouw noodzakelijk om een evenwichtige bevolkingsopbouw te herstellen. Betaalbare woningen voor jongeren en comfortabele woonruimte, met zorg, voor ouderen. De dorpsbewoners moeten bij deze revitalisering meer greep krijgen op de ontwikkelingen.

Tecum realiseert samen met groepen dorpsbewoners het betaalbare huis van hun dromen en levert daarmee aan Dorpsraden een instrument om een evenwichtige bevolkingsopbouw te bevorderen. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is hiervoor een zeer geschikt middel.

De huidige situatie heeft twee bijzondere kenmerken: 

- In veel dorpen is een gebrek aan betaalbare koopwoningen om jongeren vast te houden. 

- De bouwsector is niet in staat gebleken werkelijk consumentgericht woningen te ontwikkelen. Hierdoor worden er woningen ontwikkeld waar eigenlijk geen vraag naar is en die ook niet betaalbaar zijn voor grote groepen mensen, zoals jongeren en ouderen.

Tecum heeft een concept ontwikkeld waarbij samen met toekomstige bewoners betaalbare koopwoningen worden gerealiseerd. Tecum biedt daarmee een kans op een betaalbare koopwoning en stimuleert activiteit.

Onze doelstelling is mensen in de gelegenheid te stellen betaalbare woningen te bouwen, naar eigen wens. En zo, samen met dorpsbewoners te bouwen, wat zij willen.

Als bewoners meer greep krijgen, kunnen dorpen op hun eigen wijze groeien!


Aan het laden...

Zó werkt het!

  • Schrijft u in.
  • Zeg waar u wilt wonen
  • Wordt daarmee deelnemer van een initiatiefgroep
  • Kies samen een architect
  • Maak uw eigen indeling
  • U bepaalt, daarmee ook de prijs.

en TECUM begeleidt dit hele proces

readmore

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan deze website?

Klik dan hier voor meer informatie en het aanmeldingsformulier.