Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten

Voor Provincies

Gemaakt op: 31-10-2006 om 09:42
Print Pagina

Voor Provincies

Provincies hebben een belangrijke rol op de woningmarkt. Zij kunnen sturing en impulsen geven aan de oplossing van problemen in de woningmarkt. Het is daarom opvallend te zeggen dat er provincies zijn die geen beleid hebben en financiële impulsen geven, gericht op de consument, om de beschikbaarheid én de betaalbaarheid te verbeteren.
Provincies moeten ook hun bijdrage leveren aan de oplossing van de problemen.
Hierbij moet niet primair gezocht worden in financiële constructies (Regelingen die erin voorzien dat de mogelijke toekomstige waardetoename moet worden gedeeld tussen eigenaar en andere partijen). 

Beschikbaarheid en betaalbaarheid worden structureel verbeterd door een herschikking in de ontwikkelingsketen. Eén van de mogelijkheden daartoe is het instrument Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) meer én meer gestructureerd in te zetten.

TECUM kan daarin met provincies een rol spelen. Kennis van de markt en de woonconsument is essentieel. Deze kennis is, door haar positie midden tussen de woonconsumenten, beschikbaar bij TECUM.
Aan het laden...

Zó werkt het!

  • Schrijft u in.
  • Zeg waar u wilt wonen
  • Wordt daarmee deelnemer van een initiatiefgroep
  • Kies samen een architect
  • Maak uw eigen indeling
  • U bepaalt, daarmee ook de prijs.

en TECUM begeleidt dit hele proces

readmore

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan deze website?

Klik dan hier voor meer informatie en het aanmeldingsformulier.